Новини

DESIREE Gas - безвъзмездно финансиране за покупка на газови уреди и инсталация
08.06.2017

Стартира изпълнението на проект "Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газораз...

REECL - програма за кредитиране на енергийната ефективност
02.06.2017

Програма REECL предоставя на домакинствата от цялата страна възможност да получат безвъзмездна финансова помощ в размер до 20% от размера на закупе...