Новини

REECL - програма за кредитиране на енергийната ефективност
11.03.2019

Безвъзмездна насърчителна помощ Безвъзмездна насърчителна помощ се предоставя в рамките на Програмата за енергийна ефективност в дома (REECL),...

DESIREE Gas - безвъзмездно финансиране за покупка на газови уреди и инсталация
11.03.2019

Програма DESIREE Gas цели да насърчи замяната на нискоефективните енергоизточници, използвани в българските домове, като електроенергията, дървата ...