Актуално

DESIREE Gas - безвъзмездно финансиране за покупка на газови уреди и инсталация

11.03.2019

Програма DESIREE Gas цели да насърчи замяната на нискоефективните енергоизточници, използвани в българските домове, като електроенергията, дървата и въглищата, с по-ефективната и екологично чиста енергия от природен газ.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 30% от допустимите разходи или до 2347 лв. на домакинство.
Възстановяване на 100% от разхода за присъединяване към газоразпределителната мрежа в размер на 430.83 лв. без ДДС.
Опростена процедура за кандидатстване.

Средствата се осигуряват от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в рамките на фонд "Козлодуй". Проектът отговаря на изискването на ЕС всяка държава членка да разработва и прилага механизми за финансиране на енергийната ефективност.

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за консултации. Ще се радваме да работим заедно!