Галерия

Газова инсталация частна къща кв. Бояна


Изграждане на газова инсталация, доставка и монтаж на стенни газови котли.Подмяна на отоплителна инсталация, детска градина Чипровци


Доставка на оборудване и монтаж на отоплителна система О.П. Енергийна ефективност.ЦДГ Май, гр. Кюстендил


Доставка и монтаж на обемен газов бойлер 400л.ДКЦ. Велико Търново


Доставка и монтаж на слънчева инсталация О.П. Енергийна ефективност. Смесителна инсталация


Доставка на смесителна инсталация (пропан/ бутан - въздух) като резервен вариант за промишлени нужди. Доставка и монтаж на вентилационна и отоплителна инсталация
Площадков газопровод


Проектиране, доставка и монтаж на площадков газопровод 500м3/ч.
Захранващ промишлени зърносушилни инсталации.Соларна инсталация


Доставка и монтаж на соларна инсталация в завод за производство на шоколадови изделия.Соларна инсталация


Доставка и монтаж на соларна инсталация в цех за производство на мебели.Соларна инсталация


Доставка и монтаж на соларна инсталация в цех за производство на пелети.Газово лъчисто отопление


Доставка и изграждане на газово лъчисто отопление на механа гр. Банкя  Газ сигнализация и аварийна вентилация.


Доставка и монтаж на газ сигнализация и аварийна вентилация, на котелно обслужващо печатница гр. София Електрическо лъчисто отопление


Доставка и монтаж на лъчисто електрическо отопление сервизен център ТМ Ауто ЕООД, гр. София