Актуално

REECL - програма за кредитиране на енергийната ефективност

11.03.2019

Програма REECL предоставя на домакинствата от цялата страна възможност да получат безвъзмездна финансова помощ в размер до 15% от размера на закупените съоръжения.
За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на енергетиката на Република България разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 20 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. 

По програма REECL се реализират проекти в:
 • съществуващи къщи, с едно или две самостоятелни жилища, в които се прилагат поне две допустими мерки за цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи на сградата;
 • съществуващи многофамилни жилищни сгради с поне три самостоятелни жилища, в които се изпълнява цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи;
   
 • къщи в строеж, с едно или две самостоятелни жилища, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата;
   
 • многофамилни жилищни сгради в строеж , които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата.
   
Подробности по условията за кандидатстване за кредит са дадени в раздел „Начин за кандидатстване”  в уебсайта на програмата:

www.reecl.org

Финансиращите банки по програмата към момента са:

 
 • Обединена Българска банка (ОББ)
 • Банка Пиреос България