СМЕСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ Пропан-Бутан - Въздух / Заместител на метан (природен газ)

Смесителна инсталация (Арт.№000999999 ): Запитване

Смесителна инсталация Пропан Бутан / Въздух

Смесителните станции позволяват успоредно използване на газ пропан бутан, като резервен или основен в съществуващи или новоизграждащи се инсталации на природен газ. Чрез прецизно смесване на пропан бутан с въздух до достигане на параметрите на природния газ.
Това дава свобода на потребителя за избор на алтернативно гориво, без да подменя основни възли и компоненти от инсталацията, горелките и съоръженията работещи на природен газ.
 
Карана 2007 ЕООД доставя станции за производство на SNG газ (смесителни станции за пропан-бутан /въздух) за различни приложения:
-   битови газоснабдителни мрежи;
-   болници;
-   металообработваща промишленост;
-   леярни;
-   стъкларска индустрия;
-   и много други приложения;
 
Защо да използваме смесителна станцияза потребители на метан като stand-by резервна система, което изключва  риска от спиране на производствения процес при спиране на метана;
захранване с газ там, където все още липсва газоснабдителна мрежа и има изградени консуматори на природна газ;
захранване на метанови инсталации в моменти на пикова консумация

НЕОБХОДИМИ ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ИЗБОР НА СМЕСИТЕЛНА СТАНЦИЯ:- Консумация в една от дименсиите: Kcal/h или KW/h или mc/h* (*в зависимост от вида на газа - природен газ или SNG)
- Изходящо налягане
- Промишлени или битови цели
- Вид на пропан/ бутан  (% пропан - % бутан)
- Вид на природен газ  (калоричност и специфично тегло)
- Външна изчислителна температура през зимата, на мястото на монтаж
- Вид на изпарител (електрически или с външен източник на топлина)
Data sheet 3 Mb pdf свали