TBI условия за кредит

Процедура - Онлайн кандидатстване


Основните стъпки в процеса на онлайн кредитиране са следните:
1.      Избирате стоката /стоките, която искате да закупите на изплащане и я /ги  добавяте в кошницата. Избирате начин за плащане „ На кредит".
На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 100 лв.
2.      С помощта на специално разработен TBI Bank калкулатор, лесно може да се ориентирате за сроковете и оскъпяването на предлаганите схеми за разсрочено плащане и да изберете най-удобния за Вас вариант на погасяване. Системата автоматично изчислява всички полета на калкулатора след избор на срок на кредита.
След като изберете план на изплащане, за да продължите напред, трябва да дадете своето съгласие за обработка на личните данни. За целта се запознайте с документа „Искане декларация за потребителски кредит" и маркирайте  полето за «Съгласие за обработка на лични данни». По този начин извършвате електронно изявление, че сте запознати и приемате условията.
3.      Попълвате форма със следните данни - име, ЕГН, тел. за връзка, и-мейл, адрес.
4.      Трябва да сте запознати и да приемете Общите условия за онлайн покупка.
5.      След потвърждаване на цялата информация по поръчката от Вас, Карана 2007 ЕООД изпраща всички въведени данни на TBI Bank.
6.      Вие се информирате (чрез сайта), че в рамките на един час (в работно време на TBI Bank от 9:00 до 19:00 ч.) искането Ви ще бъде разгледано и ще бъдете осведомен, от  Карана 2007 ЕООД за становището.
7.      Служител на TBI Bank ще се свърже с Вас на посочените телефони и ще допълни необходимата информация в искането за финансиране.
8.      Карана 2007 EООД ще Ви информира за становището по искания кредит.
9.    Инструкции - подписване и връщане на документи TBI Bank от клиента към търговеца
a)      Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора. 
b)      Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни.  Собсвеноръчно вписва  „Вярно с оригинала!", датата и се подписва. 
c)      Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие - ако кредита е защитен  и фактура. 
 • Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ".
 
 • Договор за потребителски кредит:

  Страници от 1 до 7 - клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ"

  Страница 7 - вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ". Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ потребител".


  ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА! 
 • Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие
  „Възложител" в договора за възлагане - подпис на клиента
  „Застрахован кредитополучател" на едно или две места, в зависимост от    вида на защитата - подпис на клиента
 
 • Фактура
  Получател: подпис на клиента
 
d)      След като попълните и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка  за пропуск или грешки. 
e)      За клиента остава: 
 • Екземпляр на договора за потребителски кредит
 • Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен
 • Оригинална фактура
 
f)       Куриерът трябва да върне към  Карана 2007 ЕООД следния набор от документи: 
 • Искане - подписана декларация за потребителски кредит
 • Договор за потребителски кредит - подписан
 • Копие от личната карта на клиента - подписано ,вярно с оригинала
 • Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен - подписан.
 • Копие от фактура - подписана
 • Други документи, ако предварително са били изискани такива - подписани.
 
10.  При връщане на стоката от Вас в законния 7 дневен срок за онлайн продажбите, Карана 2007 EООД уведомява TBI Bank, за да бъде анулиран договора по надлежния ред.

ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ 162 Kb pdf свали