Топловъздушни апарати на твърдо гориво /дърва и въглища/